Lesesirkel scenekunst – tirsdag 19.10!

Velkommen til lesesirkel for scenekunst!

Vi inviterer alle scenekunstinteresserte til en uformell kveld i Scene 1 på Tou, tirsdag 19.10 kl 18.00 – 19.30. 

Lesesirkelen er et samarbeid mellom Tou, DansiS og RAS og initiativtaker Marie Ronold Mathisen, og skal etter hvert finne sted en gang i måneden. Tanken er å lese ulike tekster som berører scenekunstfeltet sammen og gi plass til samtidige spørsmål. Vi ønsker at lesegruppen skal være et sted hvor vi kan møtes for å utvikle, og utdype våre felles referanser, språk og ordforråd, samt vennskap og solidaritet. 

Vi vil i dette første møtet også legge opp til en samtale rundt hva vi som felt kan se for oss at en slik lesesirkel skal være, hva slags interesser og fellesskap en slik sirkel kan generere. 

Vel møtt til kaffe, samvær og gode fagsamtaler!