Medlemskap

Det er mange gode grunner til å bli medlem i DansiS.

Som medlem er du med på å støtte en organisasjon som jobber for å bygge opp dansekunstmiljøet i regionen. DansiS jobber for å skape gode vilkår og rammebetingelser for dansekunstnere i regionen, både for pedagoger, dansere og koreografer. Medlemskapet ditt er med på å synliggjøre antall dansekunstnere i regionen og et stadig voksende miljø som viktig for å få økt støtte til DansiS og dansefeltet generelt. Som medlem får du stemmerett på årsmøte og får dermed være med på å bestemme hva organisasjonen skal jobbe for.

Følgende er kriterier for å få innvilget medlemskap i DansiS:

Medlemmer i DansiS skal:

  • ha bo, virke eller tilknytning til Rogaland
  • tilhøre en arena innen dansekunst
  • være aktive aktører i perioden hvor de er medlem
  • rette seg etter vedtak som fattes på DansiS sitt årsmøte
  • betale medlemskontingent årlig

Medlemskap innvilges av DansiS administrasjon etter skriftlig søknad ut fra de kriteriene som er nevnt over. DansiS tilbyr støttemedlemskap til de som ikke oppfyller kriteriene for ordinært medlemskap. DansiS tilbyr også studentmedlemskap for studenter i andre og tredje klasse, samt PPU-studenter ved UiS.

Årskontingent for ordinært medlemskap er 500kr og støtte- og studentmedlemskap er på 250kr.
Støtte- og studentmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøte.

Vi tilbyr...

Residens, åpen scene og forprosjektuka

Vi prioriterer alltid våre medlemmer i utlysninger

Åpen sal

Du får tilgang til gratis bruk av prøvesalen Speilet, gjennom Åpen sal.

Workshops og kurs

DansiS arrangerer kompetansehevende workshops og kurs med en rabattert pris for våre medlemmer.

Rabatter

Du får en rekke medlemsfordeler/rabatter på bl.a. yoga, naprapat og hotellopphold

SØK OM MEDLEMSKAP