Åpen sal

DansiS tilbyr alle ordinære medlemmer å bruke Speilet gratis på oppsatte dager i kalenderen. Medlemmer står fritt til å danse i lokalene alene eller i gruppe. Hensikten med Åpen sal  er at flere dansekunstnere kan booke seg inn i noen timer i løpet av dagen, og at dagen dermed deles på flere med mange korte bookinger.

HVA ER ÅPEN SAL/2?
Åpen sal/2 er en variant av Åpen sal som arrangeres over en kort periode, slik at to personer kan booke seg inn for 4 eller 5 dager i strekk. Dag/kveld deles mellom to personer, slik at en danser/gruppe får jobbe fra 09:00-15:30 og en annen fra 15:30-21:00.
Åpen sal/2 har som formål å gi litt lengre arbeidstid slik at man kan jobbe med f.eks. å utvikle et prosjekt.
Søk residens dersom du trenger å jobbe i en lengre periode. Les mer om residens her.

Medlemmer kan få mer informasjon om Åpen sal og booking gjennom mail og intern facebookgruppe.

Åpen sal oversikten er å finne i kalenderen.