utlysninger

DansiS jobber for at det skal være bærekraftig å jobbe som dansekunstner i regionen.
Vi jobber for økt produksjon av dansekunst i regionen og tilrettelegger for dette. DansiS utlyser årlig disse ordningene:

  • Forprosjektuka
  • Residens
  • Åpen Scene

I alle våre utlysninger prioriteres søkere i følgende rekkefølge:
DansiS medlemmer som
1.  ..bor i regionen
2. ..har regelmessig virke i regionen
3. ..har tilknytning til regionen

og deretter vurderes søkere som ikke er medlemmer.

I tillegg blir alltid ordinære medlemmer prioritert før studenter. Støttemedlemmer kan ikke søke på utlysningene. Det er styret i DansiS i samarbeid med daglig leder som behandler innkomne søknader. I hovedsak skal prioriteringen følge de tre punktene over og førstemann til mølla prinsippet. Styret vil også ta med i vurdering om søker har blitt innvilget til en av ordningene tidligere, og kan prioritere søkere som tidligere ikke har fått tildeling. Følg med på aktuelt for å se våre siste utlysninger.

Forprosjektuka

Flere kunstnere/grupper, kan søke om å delta med et prosjekt i følge av mentor. Prosjektet skal være en idé som er ny eller i utvikling. Forprosjektuka går fra mandag til fredag hvor tid i Speilet blir fordelt på antall kunstnere som deltar. Det blir arrangert en visning på slutten av uka (fredag eller lørdag) hvor publikum inviteres og kan komme med tilbakemeldinger.

Residens

Det utlyses en eller to residenser i året som er forbeholdt våre medlemmer. Residensen er normalt i to uker men perioden kan også deles på flere dersom det passer for søkerene.

Det kan arrangeres en visning på slutten av uken dersom det er ønskelig. DansiS bistår med markedsføring.

Åpen SCENE

Åpen scene skal være en lavterksel visningsarena hvor dansekunstnere inviteres til å vise arbeid som er i idéfasen eller i prosess.

Dette er også en gylden anledning til å høste tilbakemeldinger fra publikum.