DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland, opprettet i 2010. Hovedformålet er å styrke infrastrukturen for produksjon av dans, samt gi våre medlemmer bedre forutsetninger og rammer for å jobbe skapende i Stavangerregionen.

DansiS jobber for å være et støttende, samlende sted for dans, samt å synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Dette skal være et tilbud for alle dansekunstnere uansett bakgrunn og erfaring, og inneha en kunstnerisk nøytral plattform for dansere, koreografer og pedagoger.
DansiS forvalter også PRODA Rogaland. Se PRODA Rogaland i menyen for mer informasjon.

Organisasjonen drives av daglig leder i samarbeid med styret. Styret, som blir valgt av medlemmene, er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Ingrid Hatleskog er ansatt i 40% stilling som daglig leder i DansiS og Cesilie Kverneland er ansatt som dansekunstfaglig konsulent i 10 %. Ingrid er å finne på kontoret vårt i Ateliérhuset på Tou; mandag, onsdag og fredag kl.10:00 – 15:00.

Både Cesilie og Ingrid er ellers tilgjengelig på vår mailadresse.

Også med i styret er: Ingvild Maria Thingnes og Alexander Montgomery-Andersen (bilde kommer etterhvert)

Organisasjonens valgkomité for 2020 – 2022 er Ane Iselin Brogeland og Jøran Ravndal

DansiS er medforvalter av prøvelokalet Speilet. Prøvesalen er i  Atelierhuset som er en del av Tou. Dansesalen hadde offisiell åpning i august 2017. Som medlem får man mulighet til å benytte seg av disse lokalene gratis gjennom ulike ordninger. Se mer om medlemskap HER.

Kontakt oss
  • Adresse:Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger
  • Tlf:93487567 (Ingrid Hatleskog)

DansiS og PRODA Rogaland er i 2022 støttet av: