DansiS lyser ut 45% fast stilling som daglig leder

En spennende mulighet for deg som har lyst å jobbe for dansekunst i regionen!

Søknadsfrist: 1. august 2024
Intervju: Uke 33
Ansettelse fra 1. september 2024

OM DANSIS
Dansekunst i Stavangerregionen (DansiS) er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å synliggjøre og bedre vilkårene for dansekunstnere i Rogaland. DansiS er en forening med betalende medlemmer, bestående av dansere, koreografer, produsenter og pedagoger i Rogaland. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. DansiS arrangerer klasser, kurs og workshops, og tilbyr prøvetid som åpen sal, residens og forprosjektuker. Fra 2017 har DansiS hatt base på Atelierhuset på TOU. Her leier vi prøvesalen Speilet utvalgte uker i året, samt kontor gjennom hele året.

STILLINGSBESKRIVELSE
Daglig leder har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, som består i planlegging og gjennomføring av DansiS sin aktivitet. Daglig leder holder kontakt med og følger opp medlemmer, arbeider med å verve nye medlemmer, samt planlegger og gjennomfører kurs og ulike ordninger for medlemmene. Som representant for DansiS innebærer stillingen møtevirksomhet, inkludert noe reising. Stillingen innebærer daglig økonomisk drift, rapportering og arbeid med søknader for å drifte og utvikle organisasjonen. Daglig leder har ansvar for å synliggjøre aktiviteten til DansiS gjennom sosiale medier, oppdatering av nettside og nyhetsbrev. Daglig leder rapporterer til styret i DansiS (som er arbeidsgiver) og arbeider for å oppnå DansiS visjoner og mål som vedtas på årsmøtene, i samarbeid med styret.
En del av stillingen er å fungere som regional leder for PRODA (Profesjonell dansetrening) Rogaland, i samarbeid med dansekonsulent med PRODA Rogaland ansvar hos DansiS. Arbeidet innebærer å utforme budsjett og søknader om finansiering, skrive arbeidskontrakter, bestille reiser og overnatting, rapportere til bidragsytere og markedsføre tilbudet.

KVALIFIKASJONER/EGENSKAPER
Bør ha kompetanse og erfaring innen administrasjon, ledelse og organisasjonsarbeid.
Erfaring med budsjettering, regnskapsføring og rapportering.
God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
Ha kjennskap til bruk av sosiale medier, nyhetsbrev (Mailchimp), WordPress, og Canva.
Erfaring med praktisk avvikling av kurs, arrangementer og workshops.
Utadvendt og gode samarbeidsevner.
Må kunne arbeide strukturert, selvstendig og effektivt.
Kunne være en god representant for DansiS.

VI KAN TILBY
En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter.
En unik mulighet til å være med å påvirke og bedre vilkårene for dansekunst i Rogaland.
Arbeidsplass med eget kontor tilknyttet prøvelokalet Speilet på TOU.
Avtalt arbeidstid og arbeidssted med mulighet for fleksibilitet.
Muligheter for økning i stillingsprosent.

Andre opplysninger
Stillingen vil bli lønnet etter avtale.
Søknad med CV sendes til styret@dansis.no.