DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland, opprettet i 2010. Hovedformålet er å styrke infrastrukturen for produksjon av dans, samt gi våre medlemmer bedre forutsetninger og rammer for å jobbe skapende i Stavangerregionen.

DansiS jobber for å være et støttende, samlende sted for dans, samt å synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Dette skal være et tilbud for alle dansekunstnere uansett bakgrunn og erfaring, og inneha en kunstnerisk nøytral plattform for dansere, koreografer og pedagoger.
DansiS forvalter også PRODA Rogaland. Se PRODA Rogaland i menyen for mer informasjon.

Organisasjonen drives av daglig leder Ingrid Hatleskog og fagansvarlig i PRODA Rogaland Cesilie Kverneland i samarbeid med styret.

DansiS sitt styre består i dag av:

Ingvild M. Thingnes       2023 – 2025

Linda Birkedal                 2024 – 2026

Martine R. Wollan          2024 – 2026

Thea K.Dolmen              2023 – 2025

Viljar I. Moe                    2023 – 2025                              

DansiS er medforvalter av prøvelokalet Speilet. Prøvesalen er i  Atelierhuset som er en del av Tou. Dansesalen hadde offisiell åpning i august 2017. Som medlem får man mulighet til å benytte seg av disse lokalene gratis gjennom ulike ordninger. Se mer om medlemskap HER.

Kontakt oss
  • Adresse:Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger
  • Tlf:93487567 (daglig leder: Ingrid Hatleskog)

DansiS og PRODA Rogaland er i 2024 støttet av: