Om oss

DansiS (Dansekunst i Stavangerregionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland. Organisasjonen ble opprettet i 2010 med formål om å styrke infrastrukturen for produksjon av dans, samt gi våre medlemmer bedre forutsetninger og rammer for å jobbe skapende i Stavangerregionen.

Vi jobber for: å være et støttende og samlende sted for dans. Vi ønsker å synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland og legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon gjennom å tilby kompetansehevende tiltak og legge til rette for nettverksbygging. DansiS er en kunstnerisk nøytral plattform for dansere, koreografer og pedagoger, og vi jobber på vegne av alle dansekunstnere med bosted og/eller virke i Rogaland, uansett bakgrunn og erfaring. 

Vedtektene våre finner du HER

Medlemskap: som medlem er du med på å støtte en organisasjon som jobber for å videre utvikle og profesjonalisere dansekunstfeltet i regionen. Medlemskapet ditt hjelper oss med å synliggjøre antall dansekunstnere i regionen. Som medlem har du stemmerett på årsmøtet og du er med på å bestemme hva organisasjonen skal jobbe for.

Vi har tre ulike medlemsskap:

  • Ordinært medlemskap til kr 500
  • Studentmedlemskap til kr 250
  • Støttemedlemskap til kr 250

Kriteriene for å medlemskap i DansiS:

  • Bo, virke eller tilknytning til Rogaland
  • Tilhøre en arena innen dansekunst 
  • Være aktive aktører i perioden hvor de er medlem
  • Rette seg etter vedtak som fattes på DansiS sitt årsmøtet
  • Betale medlemskontingent årlig

Medlemskap innvilges av DansiS sin administrasjon etter utfylt søknadsskjema ut fra de kriteriene som er nevnt over. Dersom en ikke oppfyller kriteriene for ordinært som nevnt ovenfor, kan DansiS tilby støttemedlemskap. DansiS tilbyr også studentmedlemskap for studenter i andre og tredje klasse, samt PPU-studenter ved UiS.

Støtte- og studentmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøte.                                                        

Foto: Eduardo Scaramuzza

Fordeler: som medlem i DansiS får du tilgang til en rekke gode avtaler og rabatter.

Vi har en hotellavtale med THON Hotels hvor du kan få opptil 20% rabatt på hotellopphold. Avtalen gjelder alle THON Hotels, så dersom du skal på audition, turné eller bare trenger en liten ferie kan du booke dette gjennom avtalen. 

Du får rabatt på behandling hos Naprapatlandslaget, – på klasser hos Jivamukti Yoga m.m.

OSS I DANSIS:

DansiS har kontor i 2.etasje i Ateliérhuset på TOU. Her kan du møte daglig leder, Ingrid Hatleskog, tre dager i uken:

mandag  kl.09.00 – 15.00                                                                                                                                                                                                     onsdag   kl.14.00 – 17.00                                                                                                                                                                                                       fredag     kl.09.00 – 15.00

Ingrid kan ellers nåes på mail: dansis@dansis.no eller på telefon: 934 87 567

Cesilie Kverneland er ansatt som fagansvarlig for PRODA Rogaland og kan nåes på mail: proda@dansis.no.

STYRET I DANSIS: 

Utenom administrasjonen har DansiS et aktivt styre som i 2024 består av:

Styreleder: Ingvild Maria Thingnes                                                                                                       Nestleder: Linda Birkedal                                                                                                                 Styremedlem: Martine Rubin Wollan                                                                                               Styremedlem: Thea Kjeseth Dolmen                                                                                             Styremedlem: Viljar Irtun Moe

Styret er øverste besluttende myndighet for DansiS i perioden mellom to årsmøter.

DANSIS ER I 2024 STØTTET AV: