STILLINGSUTLYSNING – Daglig leder i DansiS

Nåværende daglig leder har flyttet til Oslo. DansiS utlyser dermed stillingen som daglig leder i 45%. Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsforholdet varer til og med 30.06.2019 med mulighet om forlengelse.

Søknadsfrist: 14. november.

Send søknad med CV elektronisk til dansis@dansis.no. Spørsmål angående stillingen kan sendes til DansiS sin epost eller ta kontakt med nåværende daglig leder Michelle Helmersen Flagstad på telefon 91362366.

OM ORGANISASJONEN

Dansekunst i Stavangerregionen, DansiS, er en organisasjon med betalende medlemmer som aktivt jobber for å bedre vilkårene for dansekunstnere i regionen. Organisasjonen har i dag 49 medlemmer. DansiS ble opprettet i 2010 og fungerer som et samlende nøytralt organ for dansere, koreografer og pedagoger i regionen. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. DansiS holder til på Tou Scene i det nye Atelierhuset, hvor DansiS er medforvalter av dansesalen “Speilet” med tilhørende kontor og lager.

I tillegg administrerer DansiS tilbudet til PRODA (profesjonell dansetrening) i Rogaland. PRODA er en landsdekkende stiftelse med formål å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere i Norge.

STILLINGSBESKRIVELSE

Daglig leder vil ha ansvar for den daglige driften av organisasjonen, som i stor grad innebærer å tilrettelegge for aktivitet tilknyttet dansesalen. Daglig leder vil holde kontakt med og følge opp medlemmer, arbeide med å verve nye medlemmer, samt arrangere og igangsette kurs og ulike ordninger for medlemmene. Som representant for DansiS innebærer det møtevirksomhet inkludert noe reising hovedsakelig i Norge. Stillingen innebærer også daglig økonomisk drift av virksomheten og i tillegg arbeid med søknader for å opprettholde støtte til videre drift. Daglig leder utformer og oppdaterer nettsider og sender jevnlig nyhetsbrev til medlemmene. Daglig leder rapporterer til styret og arbeider for å oppnå DansiS visjoner og mål.

En del av stillingen består også av å fungere som regional leder for PRODA (Profesjonell dansetrening) Rogaland. Regional leder utformer tilbudet av danseklasser og trening for profesjonelle dansere. Det innebærer å utforme budsjett, timeplan, engasjere pedagoger til klasser/workshops, bestille reiser og overnatting, skrive arbeidskontrakter, utforme søknader om finansiering og rapportere til bidragsyterne, markedsføre tilbudet samt den praktiske gjennomføringen.

Det er muligheter for at stillingen kan deles på to personer, med ulike ansvarsområder. Dette kan f.eks. fordeles slik at en fungerer som daglig leder for DansiS og en som regional leder for PRODA Rogaland, hvor regional leder også kan ha noen andre administrative oppgaver i DansiS.

Både søkere som ønsker full 45% stilling og søkere som kan tenke seg en mindre stillingsprosent, oppfordres til å søke.

KVALIFIKASJONER/EGENSKAPER

 • Bør ha kompetanse og erfaring med administrasjon og organisasjonsarbeid
 • Erfaring med budsjettering og økonomioppfølging
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig
 • Har kjennskap til bruk av sosiale medier, wordpress og nyhetsbrev
 • Praktisk avvikling av kurs, arrangement og workshops
 • Utadvendt og med gode samarbeidsevner
 • Må kunne arbeide strukturert, selvstendig og effektivt.
 • Kunne være en god representant for DansiS
 • Vi oppfordrer personer med erfaring fra scenekunstfeltet til å søke

VI KAN TILBY

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • En unik mulighet til å være med å påvirke og bedre vilkårene for dansekunst i regionen.
 • Arbeidsplass med eget kontor tilknyttet nye danselokaler ved Tou Scene
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for større stillingsprosent på sikt

Andre opplysninger

Stillingen vil bli lønnet etter avtale. Personlig egnethet vektlegges.