Opprop mot kulturpolitisk dødsdans!

Opprop mot kulturpolitisk dødsdans!

– for en tydelig strategi for støtte til etablerte kunstnerskap!

Vi vil se en helhetlig kulturpolitikk for det frie dansefeltet nå!

Vi må sørge for levedyktige og langsiktige strategier for etablerte kunstnerskap, slik at vi kan ivareta bredden i dansefeltet i Norge.

Vi krever en slutt på at utvalgene i Kulturrådet tvinges til å velge mellom å støtte driften til etablerte kunstnerskap eller å slippe til yngre kunstnerskap som trenger ressurser for å vokse til sitt fulle potensiale. Endringene som har skjedd i Kulturrådets retningslinjer er ikke alene en god nok løsning for å ivareta feltet som helhet.

Hvor er ordningene som ivaretar de dansekunstnerne som har skapt kunst gjennom livslange kunstnerskap? Hvor er ordningene som ivaretar de etablerte kompaniene som gjennom lang tids investering har oppnådd et høyt profesjonelt nivå, internasjonal anerkjennelse og som fortsatt etterspørres av sitt publikum?

Vi krever at Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, Norske Dansekunstnere, dansekunstnerne i det frie feltet, og (det fåtallet vi har av) institusjoner for dans i Norge står sammen i kampen for å bedre vilkårene for det frie feltet. 

En helhetlig kulturpolitikk på dansefeltet innebærer å finne friske midler og nye løsninger for de etablerte kunstnerskapene uten at det går på bekostning av unge kunstnerskap i sterk utvikling.

Vil du lese mer om denne saken viser vi til bla:

http://www.scenekunst.no/sak/kunstnerskapet-og-livslopet/

http://www.scenekunst.no/sak/hva-gjor-vi-nar-det-ikke-kommer-mer-i-kassa/

http://www.scenekunst.no/sak/kulturpolitisk-dodsdans/

http://www.scenekunst.no/sak/fri-scenekunst-i-fritt-fall/

http://www.scenekunst.no/sak/har-vi-rad-til-a-la-dem-fare

http://www.scenekunst.no/sak/det-frie-teatret/

For å signere dette oppropet klikk på linken HER!

Teksten er skrevet på vegne av frokostmøtene på Danseinformasjonen.

Photo credit: Nicolai Lopez. Fra De Naive «Freedom Fighters»