DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland, opprettet i 2010. Hovedformålet er å styrke infrastrukturen for produksjon av dans, samt gi våre medlemmer bedre forutsetninger og rammer for å jobbe skapende i Stavangerregionen. DansiS har i dag 55 medlemmer.

DansiS jobber for å være et støttende, samlende sted for dans, samt å synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Dette skal være et tilbud for alle dansekunstnere uansett bakgrunn og erfaring, og inneha en kunstnerisk nøytral plattform for dansere, koreografer og pedagoger.
DansiS forvalter også PRODA Rogaland. Se PRODA Rogaland i menyen for mer informasjon.

Organisasjonen drives av daglig leder i samarbeid med styret. Styret, som blir valgt av medlemmene, er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Elisabeth Jarstø er ansatt i 35% stilling som daglig leder i DansiS. Cesilie Kverneland er ansatt som dansekunstfaglig konsulent i 10 %. Elisabeth er å finne på kontoret vårt i Atelierhuset på TOU  og både Cesilie og Elisabeth er ellers tilgjengelig på vår mailadresse.

Styremedlemmene i DansiS, fra venstre:
Camilla Apeland, Michelle H. Flagstad, Kjersti Engelsen Ødegård, Cesilie Kverneland og Marte Hagland. DansiS har også to valgte varaer: Keili Austbø og Elisabeth Haugland Post

 

 

 

Daglig leder Elisbeth Jarstø

DansiS er medforvalter av prøvelokalet Speilet. Prøvesalen er i  Atelierhuset som er en del av Tou Scene. Dansesalen hadde offisiell åpning i august 2017. Som medlem får man mulighet til å benytte seg av disse lokalene gratis gjennom ulike ordninger. Se mer om medlemskap HER.

Kontakt oss
  • Adresse:Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger
  • Tlf:93209455 (Elisabeth Jarstø)

DansiS og PRODA Rogaland er i 2018 støttet av: